1º ADE Grupo A Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 2022-02-21
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
09:00 - 09:30 Economía: Economía española e mundial
T1
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
A1
Estatística: Estatística
A2
Empresa: Xestión de empresas
A3
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
T1
Business Management
T1
Empresa: Xestión de empresas
T1
Statistics
P1
Estatística: Estatística
A1
Empresa: Xestión de empresas
A2
Economía: Economía española e mundial
A3
   
09:30 - 10:00    
10:00 - 10:30    
10:30 - 11:00 Estatística: Estatística
T1
   
11:00 - 11:30              
11:30 - 12:00 Business Management
P1
Empresa: Xestión de empresas
A1
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
A3
      Economía: Economía española e mundial
A1
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
A2
Economía: Economía española e mundial
A2
Estatística: Estatística
A3
   
12:00 - 12:30 Dereito mercantil
T1
Economía: Economía española e mundial
T1
   
12:30 - 13:00    
13:00 - 13:30    
13:30 - 14:00    
14:00 - 14:30                              
14:30 - 15:00                              
15:00 - 15:30 Statistics
T1
                       
15:30 - 16:00                        
16:00 - 16:30