1º ADE Grupo B Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 2022-05-09
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
09:00 - 09:30 Estatística: Estatística
B1
Empresa: Xestión de empresas
B2
Dereito mercantil
B3
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
B4
Dereito mercantil
B1
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
B2
Economía: Economía española e mundial
B3
Empresa: Xestión de empresas
B4
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
B1
Dereito mercantil
B2
Estatística: Estatística
B3
Economía: Economía española e mundial
B4
       
09:30 - 10:00        
10:00 - 10:30        
10:30 - 11:00        
11:00 - 11:30        
11:30 - 12:00 Economía: Economía española e mundial
B1
Estatística: Estatística
B2
Empresa: Xestión de empresas
B3
Dereito mercantil
B4
Empresa: Xestión de empresas
B1
Economía: Economía española e mundial
B2
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
B3
Estatística: Estatística
B4
               
12:00 - 12:30                
12:30 - 13:00                
13:00 - 13:30                
13:30 - 14:00