1º ADE Grupo C Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 2022-02-14
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
15:00 - 15:30 Economía: Economía española e mundial
T3
Dereito mercantil
T3
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
T3
Empresa: Xestión de empresas
T3
Economía: Economía española e mundial
C1
Estatística: Estatística
C3
Empresa: Xestión de empresas
C4
   
15:30 - 16:00    
16:00 - 16:30    
16:30 - 17:00 Estatística: Estatística
T3
   
17:00 - 17:30                        
17:30 - 18:00 Estatística: Estatística
C1
Empresa: Xestión de empresas
C2
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
C4
Empresa: Xestión de empresas
C1
Economía: Economía española e mundial
C2
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
C3
Estatística: Estatística
C4
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
C1
Estatística: Estatística
C2
Economía: Economía española e mundial
C3
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras
C2
Empresa: Xestión de empresas
C3
Economía: Economía española e mundial
C4
   
18:00 - 18:30      
18:30 - 19:00      
19:00 - 19:30      
19:30 - 20:00