3º ADE Grupo A Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 2022-05-09
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
09:00 - 09:30 Accounting Analysis
T1
Análise contable
T1
Accounting Analysis
T1
Análise contable
T1
          Cost Accounting
P1
Contabilidade de custos
A1
Análise contable
A2
Dirección estratéxica internacional
A4
Valoración de activos
A3
Accounting Analysis
P1
Análise contable
A1
Contabilidade de custos
A2
Valoración de activos
A4
Dirección estratéxica internacional
A3
   
09:30 - 10:00              
10:00 - 10:30 Accounting Analysis
T1
Análise contable
T1
   
10:30 - 11:00    
11:00 - 11:30                        
11:30 - 12:00 Cost Accounting
P1
Contabilidade de custos
A1
Contabilidade de custos
A3
Contabilidade de custos
A2
Contabilidade de custos
A4
International Strategic Management
P1
Dirección estratéxica internacional
A1
Valoración de activos
A2
Análise contable
A4
Contabilidade de custos
A3
Valoración de activos
A1
Dirección estratéxica internacional
A2
Contabilidade de custos
A4
Análise contable
A3
             
12:00 - 12:30              
12:30 - 13:00              
13:00 - 13:30              
13:30 - 14:00