4º ADE Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 2022-05-09
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
09:00 - 09:30 Xestión bancaria
A1
Creación e simulación de empresas
A1
Dereito penal de empresa
A1
Creación e simulación de empresas
A2
Dirección de recursos de información
A2
Creación e simulación de empresas
A1
Creación e simulación de empresas
A2
   
09:30 - 10:00    
10:00 - 10:30    
10:30 - 11:00    
11:00 - 11:30    
11:30 - 12:00 Xestión bancaria
A2
Dirección de recursos de información
A1
Creación e simulación de empresas
A3
Creación e simulación de empresas
A4
Creación e simulación de empresas
A3
Creación e simulación de empresas
A4
   
12:00 - 12:30    
12:30 - 13:00    
13:00 - 13:30    
13:30 - 14:00