4º PCEO ADE-Dereito Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 08/02/2021
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
09:00 - 09:15 Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
Decisións de financiamento
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
09:15 - 09:30    
09:30 - 09:45    
09:45 - 10:00    
10:00 - 10:15    
10:15 - 10:30    
10:30 - 10:45 Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
10:45 - 11:00 Decisións de financiamento
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
11:00 - 11:15   Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
11:15 - 11:30      
11:30 - 11:45 Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
11:45 - 12:00    
12:00 - 12:15 Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
12:15 - 12:30 Análise contable
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
12:30 - 12:45 Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
12:45 - 13:00 Análise contable
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
13:00 - 13:15    
13:15 - 13:30    
13:30 - 13:45    
13:45 - 14:00    
14:00 - 14:15        
14:15 - 14:30          
14:30 - 14:45