4º PCEO ADE-Dereito Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 15/02/2021
 
 
Horas Día festivo Día festivo Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
09:00 - 09:15     Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
Decisións de financiamento
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
09:15 - 09:30        
09:30 - 09:45        
09:45 - 10:00        
10:00 - 10:15        
10:15 - 10:30        
10:30 - 10:45        
10:45 - 11:00        
11:00 - 11:15       Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
11:15 - 11:30          
11:30 - 11:45     Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
11:45 - 12:00        
12:00 - 12:15        
12:15 - 12:30     Análise contable
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
12:30 - 12:45     Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
12:45 - 13:00     Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
   
13:00 - 13:15        
13:15 - 13:30        
13:30 - 13:45        
13:45 - 14:00        
14:00 - 14:15          
14:15 - 14:30          
14:30 - 14:45