4º PCEO ADE-Dereito Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 15/03/2021
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Día festivo Sábado Domingo
09:00 - 09:15 Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 6]
  Dereito mercantil I
[4º PCEO]
[Aula 3]
Decisións de financiamento
[4º PCEO]
[Aula 6]
     
09:15 - 09:30        
09:30 - 09:45        
09:45 - 10:00 Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
     
10:00 - 10:15      
10:15 - 10:30      
10:30 - 10:45      
10:45 - 11:00 Análise contable
[4º PCEO]
[Aula 6]
Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 3]
     
11:00 - 11:15        
11:15 - 11:30        
11:30 - 11:45 Análise contable
[4º PCEO]
[Aula 3]
Análise contable
[4º PCEO]
[Aula 6]
     
11:45 - 12:00      
12:00 - 12:15      
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45 Dereito financeiro e Tributario I
[4º PCEO]
[Aula 6]
Decisións de financiamento
[4º PCEO]
[Aula 3]
     
12:45 - 13:00      
13:00 - 13:15      
13:15 - 13:30 Dereito civil III. Familia e sucesións
[4º PCEO]
[Aula 3]
     
13:30 - 13:45      
13:45 - 14:00      
14:00 - 14:15        
14:15 - 14:30