5º PCEO ADE-Dereito Período 2º Cuadrimestre
Curso 
Semanas: 15/03/2021
 
 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Día festivo Sábado Domingo
09:00 - 09:15   Dirección estratéxica internacional
[5º PCEO A1]
[AILA]
Réxime fiscal da empresa I
[5º PCEO A2]
[Aula 13]
Investigación Comercial
[5º PCEO A1; 5º PCEO A2]
[AILA]
Réxime fiscal da empresa I
[5º PCEO A1]
[AILA]
     
09:15 - 09:30        
09:30 - 09:45        
09:45 - 10:00        
10:00 - 10:15 Dirección estratéxica internacional
[5º PCEO A1; 5º PCEO A2]
[AILA]
Investigación Comercial
[5º PCEO A1]
[AILA]
Dirección estratéxica internacional
[5º PCEO A2]
[Aula 10B]
     
10:15 - 10:30      
10:30 - 10:45      
10:45 - 11:00      
11:00 - 11:15      
11:15 - 11:30      
11:30 - 11:45   Investigación Comercial
[5º PCEO A1; 5º PCEO A2]
[AILA]
Investigación Comercial
[5º PCEO A2]
[AILA]
     
11:45 - 12:00        
12:00 - 12:15 Réxime fiscal da empresa I
[5º PCEO A1; 5º PCEO A2]
[AILA]
     
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45 Planificación financeira
[5º PCEO A1; 5º PCEO A2]
[AILA]
         
12:45 - 13:00          
13:00 - 13:15          
13:15 - 13:30          
13:30 - 13:45            
13:45 - 14:00            
14:00 - 14:15              
14:15 - 14:30